Nie dodano jeszcze żadnych raportów.

19.05.2019
Raport bieżący 5/2019Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 14 czerwca 2019 r.

19.05.2019
Raport bieżący 4/2019Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

11.05.2019
Raport bieżący 3/2019Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

03.05.2019
Raport bieżący 2/2019Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2019

30.01.2019
Raport bieżący 1/2019Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Nie dodano jeszcze żadnych raportów.

Nie dodano jeszcze żadnych raportów.

Nie dodano jeszcze żadnych raportów.

Nie dodano jeszcze żadnych raportów.

Nie dodano jeszcze żadnych raportów.

Nie dodano jeszcze żadnych raportów.

Nie dodano jeszcze żadnych raportów.

Nie dodano jeszcze żadnych raportów.