Masy asfaltowe

Produkujemy szeroki asortyment asfaltowych mas izolacyjnych przeznaczonych do gruntowania podłoża, doraźnych napraw oraz konserwacji pokryć papowych oraz do przyklejania papy. Cechą charakterystyczną tych mas jest to, że są przeznaczone do stosowania na zimno, bez podgrzewania. Masy asfaltowe dzielą się na dwie podstawowe grupy: masy na bazie rozpuszczalników organicznych oraz ekologiczne masy na bazie dyspersji wodnych, w systemie bezrozpuszczalnikowym.